خیر یزدی زمین خود واقع در محله شیخداد را برای اهداف آموزش عالی کشور به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد اهدا کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ جلسه ای با حضور محمدرضا دهقانی اشکذری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، ابوالفضل داودی رئیس دانشکده مهارت و کارآفرینی و آقای احمدعلی شهری خیر یزدی در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

محمدرضا دهقانی اشکذری، نیت خیر و همت والای آقای احمدعلی شهری را ستود و گفت: ایشان در کنار اعتماد و محبتی که به آموزش عالی کشور دارند ملک شخصی خود واقع در محله شیخداد یزد جهت ارتقای کمی و کیفی زیرساخت‌های آموزشی به دانشگاه آزاد اسلامی یزد واگذار کردند.

وی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد را یک خانواده ۲۲ هزار نفری با بیش از ۱۶ هزار دانشجو، ۴۵۰۰ دانش آموز و قریب یکهزار استاد و معلم و ۸۰۰ کارمند دانست و گفت: امروز دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین عرصه یادگیری و تربیت در استان است و بزرگترین حوزه جغرافیایی را از لحاظ آموزش داراست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، استفاده از این زمین اهدایی را در جهت امورات آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه برشمرد و گفت: در راستای حفظ بقا و تحقق اهداف خیرخواهانه آقای احمدعلی شهری یک بنا به نام ایشان نامگذاری و بهره برداری خواهد شد