نتایج کنکور سراسری ساعاتی پیش بر روی سامانه سنجش آموزش کشور قرار گرفت. اما نکته قابل توجه در آمار پذیرفته‌شدگان امسال، سهم ۶۱ درصدی دختران است.

به گزارش صبح ساباط به نقل از ایرنا؛ نتایج کنکور سراسری ساعاتی پیش بر روی سامانه سنجش آموزش کشور قرار گرفت. اما نکته قابل توجه در آمار پذیرفته‌شدگان امسال، سهم ۶۱ درصدی دختران است.