در بخشی از طوماری که خطاب به رئیس جمهور تهیه شده آمده است: انتظار مردم از رئیس جمهور انقلابی خود این است که توصیه بر زمین مانده رهبری معظم انقلاب را ملاک خود قرار داده و با بانک‌هایی که با پول مردم بنگاه‌داری می‌کنند برخوردی قاطع انجام شود.

به گزارش صبح ساباط؛ جمعی از شهروندان استان یزد روز جمعه با امضای طوماری نظارت بر نحوه فعالیت بانک‌ها را خواستار شدند.

در بخشی از این طومار که خطاب به رئیس جمهور تهیه شده آمده است: انتظار مردم از رئیس جمهور انقلابی خود این است که توصیه بر زمین مانده رهبری معظم انقلاب را ملاک خود قرار داده و با بانک‌هایی که با پول مردم بنگاه‌داری می‌کنند برخوردی قاطع انجام شود.

در این نوشته آمده است: بعد از گذشت حدود پنج سال از سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر بنگاه‌داری نکردن بانک‌ها نه‌ تنها بنگاه‌داری آنها کاهش نیافته، بلکه اموال مازادی که قرار بود واگذار شود همچنان در اختیار این بخش است.

شهروندان یزدی در طومار خود اعتقاد دارند که بنگاه‌داری موجب تورم و نجومی شدن قیمت مسکن و بازی با معیشت مردم است و باید دولت و شخص رییس جمهور برای حل مشکل موجود و پیشگیری از تداوم فعالیت در این حوزه اقدام کند.

شایان ذکر است؛ استان یزد یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.