کارکنان مرکز جراحی پاستور اندیمشک به همراه تعدادی از خیرین، هنرمندان و خبرنگاران این شهرستان از مرکز توانبخشی سالمندان فضیلت بازدید کردند.

صبح ساباط – اندیمشک؛ همزمان با روز جهانی سالمندان جمعی از کارکنان مرکز جراحی پاستور اندیمشک به همراه تعدادی از خیرین، هنرمندان و خبرنگاران این شهرستان از مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی سالمندان فضیلت بازدید کردند.

حاضرین ضمن گفتگو با سالمندان با اهداء گُل، میوه، شیرینی و هدایا از آنها دلجویی نمودند و از زحمات کارکنان این مرکز توانبخشی تشکر کردند.

در این بازدید با هماهنگی سهراب موسوی نیا مدیرعامل مرکز جراحی پاستور مقرر شد سالمندان این مرکز توسط پزشکان عمومی و متخصص به صورت رایگان ویزیت شوند.

مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی سالمندان فضیلت از مراکز تحت نظارت بهزیستی است که اکنون حدود ۳۰ مادر سالمند در این مرکز نگهداری می شود.