دبیر کارگروه ارتقای بهره‌وری استان یزد در چهارمین نشست این کارگروه از ابلاغ برنامه ارتقای بهره‌وری و پروژه‌های پیشران برای حل مسایل نابهره‌وری کلیدی استان از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد.

به گزارش صبح ساباط؛ مجید دهقانی زاده دبیر کارگروه ارتقای بهره‌وری استان یزد در چهارمین نشست این کارگروه از ابلاغ برنامه ارتقای بهره‌وری و پروژه‌های پیشران برای حل مسایل نابهره‌وری کلیدی استان از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد.

دهقانی‌زاده در این نشست با اشاره به اینکه استان یزد به عنوان استان نمونه حوزه بهره‌وری در کشور انتخاب شده است، گفت: طی نامه‌ای از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی، برنامه ارتقای بهره‌وری و پروژه‌های پیشران برای حل مسایل نابهره‌وری کلیدی استان ابلاغ شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد با بیان اینکه بر اساس این برنامه، استان یزد در قالب کارگروه ارتقای بهره‌وری پیگیر پیشبرد این پروژه‌های پیشران در استان است، اظهار داشت: تعهد داریم تا بخشی از این پروژه‌ها را تا پایان سال جاری و تمامی آن را طی دو سال به سرانجام برسانیم و گزارش آن را به ریاست محترم جمهور ارایه کنیم.

دهقانی‌زاده افزود: قرار است استان یزد در حوزه بهره‌وری الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

دبیر کارگروه ارتقای بهره‌وری استان در ادامه از نظام نامه چرخه مدیریت بهره‌وری و پیاده سازی آن در استان سخن گفت و افت آبهای زیرزمینی، شدت مصرف آب و انرژی و روند افزایشی آن، ناترازی گاز و برق، بهره وری پایین در استخراج و فرآوری و ناوگان فرسوده حمل و نقل کالا را از مسایل اولویت‌دار استان در این برنامه برشمرد.

دهقانی‌زاده، خط سبز آبرسان، طرح تابا (تحویل حجمی آب – بازار آب – اتاق شیشه ای منابع – مصارف)، بهسازی کولر های آبی با تمرکز بر استفاده از موتور های BLDC (برق منطقه ای) و کولر های سلولزی، جایگزینی بخاری های پر مصرف با بخاری های هرمتیک، جایگزینی ۲۰۰۰۰۰ ﻻﻣﭗ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي LED، جایگزینی کوره های هافمن و دستی با کوره های تونلی در صنعت آجر، اصلاح خطوط تولید صنعت کاشی و سرامیک با تمرکز بر بازیافت انرژی و آب، بهسازی سازی گلخانه ها شامل هوشمند سازی ، تنظیم مشعل و اصلاح پوشش، جایگزینی ۸۰۰ پمپ شافت و غلافی با پمپ های شناور در چاه های آب کشاورزی، هوشمند سازی سامانه بارگیری و حمل معادن و تبدیل ۲۰۰۰ دستگاه کامیون به کامیون های دوگانه سوز دیزل و گاز(DFD) را پروژه‌های کلیدی برنامه ارتقای بهره‌وری استان عنوان کرد.