مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای یزد از افزایش 20.5 درصدی بارندگی ها در سال آبی جدید خبر داد.

به گزارش صبح ساباط؛ محمد علی امیربیگی مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای یزد گفت: مقدار بارندگي در سال آبی ۰۲-۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۲۰٫۵ درصد و نسبت به متوسط دوره آماري ۱۰٫۵ درصد افزایش داشته است. اين در شرايطي است که متوسط بارندگي کشور در اين سال آبي ۲۱۲٫۹ ميليمتر، در سال آبي گذشته ۲۰۳٫۹ و در متوسط دوره آماري ۲۴۸٫۳ ميليمتر بوده است كه مقدار بارندگی نسبت به سال قبل ۴ درصد افزایش و نسبت به متوسط دوره آماري ۱۴ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه سال آبی مورد بحث از اول مهر ۱۴۰۱ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ است، افزود: بارندگي استان يزد در سال آبي مذکور ۱۰۴٫۶ ميليمتر بوده و ميزان بارندگی در سال آبي گذشته ۸۶٫۸ و در متوسط دوره آماري ۹۴٫۷ ميليمتر مي باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه میزان بارش در سال آبی امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، بیان کرد: شهرستان تفت بيشترين و شهرستان بافق کمترين ميزان بارندگي را به خود اختصاص داده اند، همچنين ميزان بارندگي طی این سال آبي نسبت به ميانگين دوره آماري در تمام شهرستان هاي استان به استثناء شهرستان-های مهريز و بافق افزایش داشته و بیشترین افزایش بارندگی نسبت به متوسط دوره آماري مربوط به شهرستان-های ابرکوه و اردکان است.

امیربیکی گفت: وضعيت بارندگي استان در فصل های مختلف نشان می¬دهد در سال آبی ۰۲-۱۴۰۱ بارندگی زمستان و بهار نسبت به بارش متوسط درازمدت به ترتیب حدود ۴۹ درصد افزایش و ۳۳ درصد کاهش داشته است که بیانگر تغییرات شدید بارندگی طی فصول مختلف طی این سال آبی می¬باشد.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای یزد ابراز کرد: متوسط بارندگي استان يزد براساس آمار ۳۷ ساله منتهي به سال آبي ۰۲-۱۴۰۱ حدود ۹۴٫۷ ميليمتر بوده كه به دليل تداوم و شدت دوره هاي خشكسالي در ۲۰ سال اخير به ۸۶٫۲ میلیمترکاهش يافته است.

وی با بیان اینکه وضعیت بارندگی استان در سال های گذشته بیانگر تداوم دوره خشکسالی بوده، گفت: در بعضی از سال ها كه بارندگي بيش از ميانگين سالانه به وقوع پيوسته به دليل خشكسالي سال هاي قبل تغييرمحسوسي در برون رفت از خشكسالي ايجاد نشده است .

شایان ذکر است؛ هرچند شاخص های خشکسالی متاثر از شرایط بارندگی نشان می دهند که طی سال آبی ۰۲-۱۴۰۱ اغلب نقاط استان در شرایط ترسالی قرار دارند اما آورد ثبت شده رودخانه های استان در محل ایستگاه های هیدرومتری موید این مطلب است که به لحاظ شاخص های هیدرولوژیکی، استان کماکان در شرایط خشکسالی به سر می برد؛ به گونه ای که در اغلب ایستگاه های هیدرومتری میزان آبدهی نسبت به متوسط دوره آماری بیش از ۹۰ درصد کاهش داشته است.