رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: توجه به سرمایه گذاری سبز و گردشگری در شهر جهانی یزد موجب پیشرفت شهر و شهروندان خواهد شد.

به گزارش صبح ساباط؛ عزیزالله سیفی رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: پنجم مهر ماه، روز جهانی جهانگردی و گردشگری بهانه ای است تا اهمیت و تأثیر سفر و گردشگری در راستای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور، به همگان یادآور شود.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد افزود: سازمان جهانی گردشگری هر ساله در این مناسبت شعاری را برمیگزیند و امسال شعار گردشگری و سرمایه سبز را سرلوحه این مناسبت قرار داده است.
توجه به سرمایه گذاری سبز و گردشگری در شهر جهانی یزد موجب پیشرفت شهر و شهروندان خواهد شد لذا باید ارگان های مربوطه از جمله شهرداری برای جذب بیشتر گردشگر، آبادانی هرچه بیشتر شهر و همچنین حفظ بافت تاریخی یزد که خود موجب جذب گردشگر می شود راهکار های مناسبی را اجرا نماید.

او بیان کرد: گردشگری سبز در واقع خدمات گردشگری پایدار، سازگار با محیط زیست و مسئولیت اجتماعی را ارائه می‌دهد که باید با سرمایه گذاری از آن استفاده بهینه کرد.

سیفی ادامه داد: شیراز، یزد و اصفهان به عنوان مثلث طلایی گردشگری ایران نامیده می شود که این تفاهم نامه به منظور بسط، گسترش و تقویت حوزه‌های مرتبط با گردشگری بین شهرهای اصفهان، یزد و شیراز با نگاهی ویژه به وجه مشترک گردشگری فرهنگی تاریخی به امضاء رسیده است که هدف رونق گردشگری و همچنین اعتلای فرهنگ و هویت این سرزمین را پیگیری می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: اکنون این مثلث باید تقویت شود چراکه تقویت و گسترش گردشگری آن برای هرسه شهر و به طور کلی برای کشور رونق و پیشرفت می آفریند.