آخرین قنات زنده دهستان هرابرجان در روستای رحمت آباد قرار دارد که با اغماض و تعلل مسئولان در حال مرگ است.

به گزارش صبح ساباط؛ قنات روستای رحمت آباد آخرین قنات زنده دهستان هرابرجان است که در شرایط احتضار قرار دارد.

خبری عضو شورای اسلامی روستای رحمت آباد در گفتگو با پایگاه خبری دهستان هرابرجان با اشاره به‌عدم برخورد مسئولان شهرستان با چاه غیر مجاز جنب قنات رحمت آباد گفت: این قنات تنها قنات دشتی شهرستان مروست است که با حفر چاه غیر مجاز در جوار آن رو به نابودی است.

خبری افزود: ۵ سال پیش خروجی این قنات ۱۲ لیتر آب در ثانیه بوده اما در حال حاضر این خروجی به ۲.۵ لیتر کاهش یافته که نشان دهنده ورود نزدیک ۱۰ لیتر از آب قنات رحمت آباد به این چاه غیر مجاز است.

این عضو شورای اسلامی روستای رحمت آباد ادامه داد: «این قنات تنها منبع تأمین آب کشاورزی و درآمد روستای رحمت آباد است که با حفر این چاه معیشت مردم و حیات این روستا در معرض نابودی قرار گرفته است».

وی تصریح کرد: با وجود این که چند ماه پیش مسئولان شهرستان جهت بازدید و جمع آوری این چاه غیر مجاز به رحمت آباد آمدند اما متأسفانه پس از گذشت ۴ ماه هیچ اتفاقی رخ نداده و این چاه غیرمجاز همچنان از آب قنات رحمت آباد سوء استفاده می‌کند.

خبری استثمار آب توسط افراد غیربومی در دهستان هرابرجان را یکی از عوامل نابودی زراعت و اقتصاد سنتی دانست و گفت: این افراد که عموماً غیربومی هم هستند با حفر چاه از آب منطقه استفاده می‌کنند و با این آب سرمایه می‌اندوزند و پس از خشک شدن منابع آبی نیز این منطقه را ترک می‌کنند و به سراغ جای دیگری می‌روند و برایشان مهم نیست که بر سر روستاها ومعیشت مردم چه خواهد آمد.

خبری ابزار امیدواری کرد مسئولان شهرستان به ویژه آب منطقه‌ای با فوریت نسبت به پلمپ این چاه غیرمجاز اقدام نمایند.