مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد از اتمام فاز اول طرح تابا تا پایان سال 1402 خبر داد.

به گزارش صبح ساباط؛ محمد مهدی جوادیان مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد گفت: فاز اول طرح تابا تا پایان سال جاری به اتمام می رسد اما فاز تکمیلی این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ به طول می انجامد.
وی افزود: این طرح شامل سه طرح مهم تحویل حجمی آب، بازار آب و اتاق شیشه ای منابع مصرف می باشد.

جوادیان زاده ابراز کرد: با توجه به انتخاب استان یزد به عنوان پایلوت بهره وری کشور، طرح تابا می تواند در مدیریت مصرف و بهره وری تاثیر گذار باشد.

رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای یزد با بیان اینکه این طرح باعث پایداری منابع موجود می شود، گفت: طرح تحویل حجمی آب با توجه به تجهیز بیش از ۹۰ درصد چاه های کشاورزی در استان از دوسال گذشته در حال اجرا است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه راه اندازی بازار آب در مراحل پایانی استقرار می باشد، افزود: در بازار آب ارزش واقعی آب مشخص و منجربه افزایش بهره وری در حوزه های کشاورزی و صنعتی خواهد شد.

وی به راه اندازی اتاق شیشه ای اشاره کرد و گفت: با برنامه های ریزی انجام شده تاپایان سال ۱۴۰۲ فاز اول اتاق شیشه ای در دشت ابرکوه به صورت پایلوت راه اندازی می شود.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد ابراز کرد: در اتاق شیشه ای وضعیت منابع و مصارف آب یک دشت به صورت شفاف و برخط در معرض دید عموم قرار می گیرد.

جوادیان زاده با بیان اینکه استان یزد یکی از استان های پیشرو در استقرار بازار آب و تحویل حجمی آب می باشد؛ گفت: طرح تابا طرحی تعریف شده از سوی استان و به ابتکار شرکت سهامی آب منطقه ای یزد در حال اجرا می باشد.
این مقام مسئول در پایان هدف از اجرای این طرح را مدیریت صحیح تخلیه آب زیرزمینی با نگاهی عدالت محور و حفاظت از منابع آب دانست.