استانداری یزد در شاخص‌های اختصاصی ۹۶۰.۹۴ امتیاز از سقف ۱۰۰۰ و در شاخص های عمومی نیز ۹۴۷.۳۹ امتیاز از سقف ۱۰۰۰ و در مجموع ۱۹۰۸.۳۳ امتیاز را از مجموع ۲۰۰۰ امتیاز به خود اختصاص داده است. 

به گزارش صبح ساباط از روابط عمومی استانداری یزد، براساس گزارش مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، استانداری یزد در بررسی عملکرد سال ۱۴۰۱ با تحقق ۹۵.۴۲ درصدی اهداف تعیین شده، استانداری برتر کشور شد.

براساس ارزیابی های صورت گرفته، این استانداری در شاخص‌های اختصاصی ۹۶۰.۹۴ امتیاز از سقف ۱۰۰۰ و در شاخص های عمومی نیز ۹۴۷.۳۹ امتیاز از سقف ۱۰۰۰ و در مجموع ۱۹۰۸.۳۳ امتیاز را از مجموع ۲۰۰۰ امتیاز به خود اختصاص داده است.

درصد تحقق اهداف سال ۱۴۰۱ استانداری یزد در محورهای عمومی 

درصدد تحقق شاخص های توانمندی مدیران و کارکنان، شفافیت، بهبود و تحول سازمان و سهولت دسترسی به خدمات ۱۰۰ درصد، شاخص رضایتمندی از خدمات ۹۴.۸۱ درصد، شاخص اطلاع رسانی و تبیین ۹۹ درصد، شاخص ارتقاء بهره وری ۸۰.۶۸ درصد و شاخص شایسته سالاری ۹۲.۹۱  درصد است.

درصد تحقق اهداف سال ۱۴۰۱ استانداری یزد در محورهای اختصاصی 

میزان تحقق اهداف چهار حوزه ی امور زنان و خانواده، هماهنگی امور اقتصادی، مدیریت بحران و امنیتی و انتظامی ۱۰۰ درصد، حوزه توسعه مشارکت و نشاط ۹۶.۶۱ درصد، حوزه هماهنگی امور اجتماعی ۹۶ درصد و حوزه عمران، توسعه امور شهری و روستایی ۹۱.۸۳ درصد است.