مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان یزد گفت: یکی از دلایل بالا بودن آمار پوشش بیمه تامین اجتماعی مردم یزد، صنعتی بودن استان یزد است که مهاجرت افراد غیربومی به استان یزد برای اشتغال، زمینه ساز این مورد شده است.

به گزارش صبح ساباط؛ محمد علی میرزایی مدیر کل سازمان تامین اجتماعی یزد گفت: بیش از پنجاه درصد از جمعیت مردم کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و این آمار در بین مردم استان یزد بیش از هشتاد و یک درصد است.

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان یزد گفت: سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه گر اجتماعی در سطح کشور است و حدود یک میلیون و ۶۰ هزار نفر از جمعیت مردم استان یزد تحت پوشش این بیمه هستند.

او از رتبه برتر استان یزد در زمینه پوشش بیمه در سطح کشور خبرداد و گفت: یکی از دلایل بالا بودن این آمار صنعتی بودن استان یزد است که مهاجرت افراد غیربومی به استان یزد برای اشتغال، زمینه ساز این مورد شده است.

میرزایی یکی دیگر از دلایل بالابودن ضریب پوشش بیمه در استان یزد را فرهنگ غنی مردم دانست و گفت: مهمترین دلیل این آمار بالا برخورداری مردم یزد از فرهنگ غنی سرمایه گذاری و حفظ آینده خود و خانواده هایشان است که بیمه تامین اجتماعی را انتخاب کرده اند.

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی یزد در خصوص خدمات این سازمان در دولت سیزدهم گفت: بیش از ۵۰ خدمت سازمان به صورت غیرحضوری برای بیمه شدگان و بازنشستگان از طریق اپلیکشن تامین اجتماعی من انجام می‌شود.

او در ادامه افزود: یکی دیگر از اقدامات تامین اجتماعی نسخه های الکترونیک سازمان برای جمع آوری دفترچه‌های کاغذی است که در استان یزد به صورت صد درصدی این دفترچه‌ها جمع آوری شدند.

محمد علی میرزایی در مورد نحوه ارتباطات مردمی با این سازمان گفت: تمامی بیمه شدگان و بازنشستگان می‌توانند مشکلات و درخواست هایشان را بدون حضور در سازمان تامین اجتماعی در کل ساعات شبانه روز از طریق تماس با شماره ۱۴۲۰ یا پیامک به سرشماره ۱۰۰۰۱۴۲۰ از کارشناسان تامین اجتماعی جویا شوند.

او در مورد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی یزد گفت: بیش از ۹۳ هزار نفر از مردم استان یزد به عنوان مستمری بگیر این سازمان از تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی برخوردار هستند که شامل بازنشستگان، بازماندگان و افرادی که به هر دلیلی از کارافتاده اند، می‌شود.