سرپرست پست استان گفت: از زمانی که گذرنامه تولید و به دست پست می‌رسد حدود ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد زمان می‌برد تا به دست صاحبان گذرنامه برسد. نامه رسان‌ها در دو مرحله گذرنامه‌ها را به دست صاحبانش می‌رسانند. 

به گزارش صبح ساباط؛ آقاجانی سرپرست اداره کل پست استان یزد گفت: از زمانی که گذرنامه تولید و به دست پست استان می‌رسد حدود ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد زمان می‌برد تا به دست صاحبان گذرنامه برسد.

آقاخانی گفت: از ابتدای مردادماه سالجاری ۶۸ هزار گذرنامه چاپ و وارد استان یزد شد که از این تعداد ۶۴ هزار و ۹۰۰ فقره در نشانی متقاضیان توزیع شد.

وی ادامه داد:۳ درصد بدلیل نشانی ناقص قابل توزیع نبود و کمتر از ۲ درصد گذرنامه‌ها نیز بدلیل عدم حضور گیرندگان توزیع نشد.

سرپرست اداره کل پست استان یزدگفت: البته تعداد قابل توجهی از گذرنامه‌های توزیع نشده در باجه‌های معطله توزیع شد.

آقاجانی ادامه داد: از زمانی که گذرنامه تولید و به دست پست می‌رسد حدود ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد زمان می‌برد تا به دست صاحبان گذرنامه برسد. نامه رسان‌ها در دو مرحله گذرنامه‌ها را به دست صاحبانش می‌رسانند.

وی در مورد اینکه چگونه از مراحل صدور گذرنامه واینکه گذرنامه در چه مراحلی است مطلع شویم، اضافه کرد: در بالای صفحه اول سایت پست، لینک رهگیری مرسوله وجود دارد که با درج کد ملی وکد  رهگیری صفحه‌ای باز می‌شود و با وارد کردن بارکد مراحل رهسپاری مشخص می‌شود، اگر درمرحله رهگیری مرسوله تاریخ بارکد ذکر شده یعنی گذرنامه در مرحله چاپ است وهنوز تحویل پست نشده است.