مدیر مخابرات منطقه یزد گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر 3 هزار تلفن ثابت به مشترکان در سطح استان واگذار شد.

به گزارش صبح ساباط؛ محمد رضا زارع مدیر مخابرات منطقه یزد با اعلام واگذاری ۳ هزار تلفن ثابت در استان یزد افزود: بر اساس برنامه عملکردی برای دایری های تلفن ثابت و sip phon در استان، مخابرات منطقه توانست در آخرین ارزیابی صورت گرفته از سوی معاونت راهبرد و توسعه کسب و کار رتبه نخست را در بین مناطق مخابراتی کسب کند.

زارع اظهار داشت: با وجود پراکندگی جمعیت در استان یزد و مشکلات موجود در ارائه خدمات به مشترکین تلفن ثابت، مخابرات منطقه در شاخص ضریب نفوذ تلفن ثابت با عدد ۴۴/۸در رتبه سوم کشور قرار دارد.

شایان ذکر است؛ در حال حاضر تلفن ثابت مشغول به کار در استان ۵۷۲هزار و ۱۰۰شماره که شامل ۵۰۷ هزار و ۳۰۰دایری شهری و ۶۴ هزار و ۸۰۰ دایری روستایی است.