نمایشگاه آثار معماران و مهندسان باعنوان در سایه سار بادگیر به مدت سه روز در محل کارخانه درخشان در سایه سار بایزد گشایش یافت.

به گزارش صبح ساباط؛ رضایی مسئول برگزاری نمایشگاه گفت: برای اولین بار انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان در یزد نمایشگاه آثار معماران جوان استان یزد را برگزار کردند.

رضایی با اشاره به اینکه سال گذشته فراخوانی برای ارسال آثار داده شد، افزود: پس از ارسال آثار به دبیرخانه توسط اساتید مطرح و بنام کشوری و استانی حدود ۶۰ اثر از ۲۵ گروه و مهندس معمار انتخاب شد.

وی ادامه داد: این آثار در این نمایشگاه در محل کارخانه نوآوری درخشان یزد در معرض دید عموم قرار گرفته است واین محل به عنوان یک پایگاه فرهنگی و معماری مولد خواهد بود.

رضایی در همین رابطه ادامه داد: این نمایشگاه تا یکم تیرماه برپا است.