مسائل مربوط به شعب اخذ رأی، نیروی انسانی و عوامل برگزاری، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری انتخابات مجلس خبرگان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش صبح ساباط، با توجه به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه سال جاری سلسله جلساتی به منظور برنامه ریزی و ایجاد آمادگی برای برگزاری این انتخابات در دستور کار دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قرار گرفت.

بر همین اساس اولین جلسه هماهنگی فرایند برگزاری انتخابات به ریاست سعید رستگاری مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و با حضور صابری مدیر فناوری، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت، فرماندار، معاون سیاسی فرماندار و کارشناسان حوزه انتخابات شهرستان ابرکوه در محل دفتر امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری برگزار شد.

در این جلسه مسائل مربوط به شعب اخذ رأی، نیروی انسانی و عوامل برگزاری، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری انتخابات مورد بررسی قرار گرفت.