معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد با تاکید بر اهمیت بهره‌وری در رشد تولید، گفت: یکی از راه‌هایی که بتوان در شرایط موجود افزایش تولید در استان و حتی کشور داشته باشیم نگاه متفاوت به بهره‌وری است.

به گزارش صبح ساباط؛ جعفر رحمانی شمسی معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تاکید بر اهمیت بهره‌وری در رشد تولید، گفت: یکی از راه‌هایی که بتوان در شرایط موجود افزایش تولید در استان و حتی کشور داشته باشیم نگاه متفاوت به بهره‌وری است.

رحمانی در ادامه با اشاره به اهداف برنامه‌ یزدِ بهره‌ور؛ خواستار نگاه جدی مسئولان دولتی و بخش خصوصی به مساله بهره‌وری شد و با تاکید به شعار سال ۱۴۰۲ با عنوان “مهار تورم، رشد تولید” به ارایه راهکارهایی برای تحقق مولفه‌های آن پرداخت و گفت: از راه‌های برون رفت از شرایط موجود نگاه متفاوت به بهره‌وری است.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته در حوزه اقتصاد موفق عمل نکرده‌ایم، نرخ منفی بهره‌وری را یکی از دلایل آن دانست و گفت: نیاز به اقدامی تحولی برای رسیدن به رشد تولید و مهار تورم داریم که در این راستا باید از حوزه نخبگانی در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر از قبل استفاده کنیم.

رحمانی باز طراحی در نگاه تصمیم‌گیری اقتصادی استان را ضروری دانست و اظهار داشت: باید تمامی کارگروه‌های حوزه اقتصادی در استان همگرا و تحت مدیریت واحد اقدام کنند.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، افزود: در کنار این باز طراحی باید دانش تصمیم‌گیری را با حضور بخش غیر دولتی در استان تقویت کرد؛ به گونه‌ای که حداقل ۳۰ درصد اعضای جلسات تصمیم‌گیری از افراد غیر دولتی باشند.

رحمانی تاکید کرد: باید در تصمیم‌گیری‌های استان رویکرد متفاوتی را پیش گرفت و از افرادی که در حوزه‌های تخصصی دانش بیشتری دارنند بهره برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود توجه به روش‌های نوین تامین مالی در استان مهم و ضروری خواند و گفت: در سال جدید باید تکیه بر منابع بانکی را کمتر کرده و به سراغ روش‌های نوین تامین مالی رفت.

رحمانی تصریح کرد: می‌توان از ۱۷ روش نوین تامین مالی برای جذب منابع مالی خرد میان مردم در راستای رشد تولید و مهار تورم استفاده کرد.

وی با بیان اینکه مباحث فرهنگی حوزه توسعه در استان باید دیده و به آن توجه شود، گفت: باید در کنار هر اقدام توسعه‌ای که در استان صورت می‌گیرد به مسائل فرهنگی همچون فرهنگ کار، فرهنگ مدیریت، فرهنگ استفاده از دانش و … توجه بیشتری کرد.