به گزارش صبح ساباط؛ بنابر اعلام سارمان انتقال خون استان یزد مبنی بر آمادگی و فعالیت پایگاه‌های انتقال خون استان در شب های قدر در شهرستان های یزد؛ شهروندان این شهرستان ها با مراجعه به پایگاه های انتقال خون و اهداء خون زمینه حیات بیماران و نیازمندان این عنصر حیاتی فراهم آوردند.

به گزارش صبح ساباط؛ بنابر اعلام سارمان انتقال خون استان یزد مبنی بر آمادگی و فعالیت پایگاه‌های انتقال خون استان در شب های قدر در شهرستان های یزد؛ شهروندان این شهرستان ها با مراجعه به پایگاه های انتقال خون و اهداء خون زمینه حیات بیماران و نیازمندان این عنصر حیاتی فراهم آوردند.