دکتر صحرایی متولد ۱۳۵۵، دکترای زبانشناسی و استاد تمام دانشگاه فرهنگیان است که از اردیبهشت سال گذشته به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان انتخاب شد.

به گزارش صبح ساباط، در پی استعفای دکتر یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش، رئیس‌جمهور با پذیرش این استعفا، دکتر رضا مراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد.

دکتر صحرایی متولد ۱۳۵۵ و دکتری زبانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی و استاد تمام این دانشگاه است که از اردیبهشت سال گذشته بعنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان انتخاب شد.