مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان يزد از آغاز اجرای تعيين وضعيت اشتغال اتباع افغانستاني شركت كننده درطرح سرشماري سال 1401 همزمان با 14 استان ديگر خبر داد.

به گزارش صبح ساباط؛ محمدرضا فلاحتي مدیرکل این اداره ضمن اعلام خبر اظهار داشت: اين طرح بر اساس شيوه نامه اجرايي تعيين وضعيت اشتغال اتباع افغانستاني ارسالي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي اتباع ذكور دارنده برگه سرشماري و بازشماري سال ۱۴۰۱ معتبر تا ۳۱ مهرماه كه در سنين ۱۸ تا۶۰ سال باشند به مرحله اجرا گذاشته شده و اتباع مكلف به ثبت نام درسامانه كانون نوبت خارجي به نشانی kanoonnobat.ir هستند.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد تصریح کرد: اين طرح تا ۳۱ فروردين سال ۱۴۰۲ ادامه دارد و اتباع مشمولي كه در اين طرح شركت نكنند از خدمات بعدي محروم شده و با اتباع خاطی وكارفرمايان آنها برخورد قانوني مي شود.

وي افزود: جهت تامين نياز كارفرمايان متقاضي به خدمات اتباع خارجي و استفاده صحيح از توان نيروي كار و با هدف قانونمند نمودن اقامت و اشتغال آنها، تعيين وضعيت شغلي اتباع فوق الذكر توسط ۷ دفتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجي استان انجام مي گيرد.

فلاحتي خاطر نشان كرد: براساس ماده ۱۸۱ قانون كار و بند ج ماده ۱۱ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كارفرماياني كه اتباع خارجي بدون پروانه كار (كارت كار) و يا اتباع بيگانه را درفعاليتي به غير از آنچه در پروانه كار آنها ذكرشده را بكار گيرند مجرم محسوب گرديده و به پرداخت جريمه ۶٫۹۶۶٫۲۵۰ ريال براي هرروز بكارگيري غيرمجاز و همچنين مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محكوم مي شوند.