عضو هیئت علمی دانشگاه: زن ها و دخترها بو را بهتر احساس می‌کنند و بیشتر تحت تاثیر عوامل و محرک‌های محیطی قرار می‌گیرند بنابراین در اینگونه حملات، بیشتر قربانیان هم زنان و دختران هستند.

به گزارش صبح ساباط؛ بیژن پیروز عضو هیئت علمی دانشگاه در برنامه جهان آرا در پاسخ به این سوال که چرا مدارس دخترانه هدف ماجرای مسمومیت قرار گرفته‌اند؟ گفت: زن ها و دخترها بو را بهتر احساس می‌کنند و بیشتر تحت تاثیر عوامل و محرک‌های محیطی قرار می‌گیرند بنابراین در اینگونه حملات، بیشتر قربانیان هم زنان و دختران هستند.

پیروز در همین رابطه ادامه داد: رسانه‌های داخلی و خارجی به گسترش شایعات پیرامون ماجرای مسمومیت دانش آموزان مدارس کمک کردند در حالیکه رسانه مسئول باید از شایعات دوری کنند.

وی گفت: می‌توان کسی که محرک را منتشر کرده دستگیر کرد ولی محرکی که در افغانستان استفاده شده بود مشخص نبود، اما اظهارات دانش آموزان افغانستانی شبیه اظهارات دانش آموزان ایرانی است.