سرپرست منطقه دو شهرداری یزد گفت: عملیات تکمیل بوستان طوبی با اعتبار چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به اتمام رسید.

به گزارش صبح ساباط؛ ابوئی سرپرست منطقه دو شهرداری یزد گفت: عملیات تکمیل بوستان طوبی با اعتباری بالغ چهار میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات منطقه دو مورد تامین و اجرا شد.

وی افزود: از جمله اقدامات شامل، مرمت نمای دیوارها، اتاق ها، ساماندهی آبخوری، اجرای سکوگذاری و بازسازی آبنما و استاندارد سازی پله ها در مجموعه بوستان طوبی صورت گرفته است.

ابوئی تصریح کرد: بازپیرایی و تکمیل پارکها و بوستان های سطح منطقه به منظور گذراندن اوقات فراغت شهروندان در منطقه محسوب می شود.

وی افزود: این اقدامات زمینه پویایی و نشاط شهر و شهروندان را فراهم می سازد.