با ابلاغ ابوالفضل خوشنویس نایب رئیس جدید هیات هندبال استان یزد منصوب شد.

به گزارش صبح ساباط به نقل از  روابط عمومي هئیت هندبال استان یزد؛ در مراسمی با حضور ابوالفضل خوشنویس رئیس هیات هندبال استان ابلاغ مریم السادات فخری به عنوان نایب رئیس جدید این هئیات به وی اعطا شد.

گفتنی است در بخشی از این ابلاغ آمده است؛ امیدوارم با تلاش و جدیت و استفاده از ظرفیت منابع انسانی موجود و بهره مندی از تمامی بسترهای موجود که باعث کسب جایگاه سوم ارزیابی عملکرد هیات هندبال استان یزد برای دومین سال پیاپی در سال۱۴۰۰ گردیده است، بتوانید در مسیر رشد و اعتلای هندبال استان یزد خصوصا هندبال بانوان نقش بسزایی ایفاء نمایید.

گفتنی است در این جلسه از زحمات غلامی نائب رئیس سابق طی مدت مسئولیت قدردانی شد.