کیفیت ارتباطی و مخابراتی شهرک اسلامیه شهرستان تفت توسعه و بهبود یافت.

به گزارش صبح ساباط؛ به منظور ارتقای کیفیت ارتباطی و تامین پورت اینترنت پر سرعت ، به همت و تلاش متخصصان مخابرات یزد و شهرستان تفت ، با نصب کافو نوری فایبرهوم، تلفن مشترکان این روستا به سیستم جدید برگردان شد.

با نصب این سیستم قابلیت واگذاری ۱۶۰ پورت تلفن ثابت و ۹۶ پورت اینترنت پرسرعت مخابرات در این شهرک فراهم شد.

شایان ذکر است؛ این طرح با هزینه سرمایه گذاری نزدیک به بالغ بر ۳ میلیارد ریال نصب و راه اندازی شد.