رئیس اداره منابع آب منطقه شمالی (اردکان و میبد)یزد از افت متوسط سالیانه 44 سانتیمتری سطح آب زیرزمینی در دشت ممنوعه بحرانی یزد-اردکان در پی برداشت های بی رویه خبر داد.

به گزارش صبح ساباط؛ مصطفی وطنخواه رییس اداره منابع آب منطقه شمالی استان یزد با اشاره به خشکسالی های پی در پی در استان طی سال های گذشته تاکنون گفت: شهرستان اردکان در پهنه بندی خشکسالی استان طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۱ در محدوده خشکسالی بسیار شدید تا شدید واقع شده است.

وطنخواه با بیان این نکته که تنها ۱۸درصد این دشت در شهرستان اردکان واقع شده است گفت: به دلیل افت متوسط سالیانه ۴۴ سانتی متری سطح آب زیرزمینی در این دشت، متوسط کسری مخزن این دشت بالغ بر ۹۶میلیون مترمکعب می باشد.

وی ایجاد فرونشست زمین را از تبعات افزایش بهره برداری و افت سطح آب در دشت های مختلف استان دانست و گفت: فرونشست در لایه های آبرفتی زمین که پیش تر آبدار بوده اند، منجر به فشرده شدن خاک و بسته شدن خلل و فرج موجود در خاک شده و در ادامه این روند، آب های سطحی و آب های حاصل از نزولات جوی، قادر به جذب در داخل لایه های آبرفتی زمین نشده و به صورت روان آبهایی تنها در سطح زمین جاری و در پی این فرآیند، پوشش روی خاک که در طول میلیون ها سال ایجاد شده است، ظرف مدت بسیار کوتاهی از بین می رود.

رییس اداره منابع آب منطقه شمالی استان یزد نتیجه این روند را مرگ آبخوان و از بین رفتن کشاورزی و زراعت و باغداری در زمین های حاصلخیز دانست و گفت: دشتها به مرورزمان به کویر لم یزرع تبدیل شده و عوارض اجتماعی و اقتصادی زیادی دامن گیر کشور خواهد شد.

وی در مورد توزیع منابع آبی شهرستان اردکان گفت: بیش از ۶۸درصد منابع آبی این شهرستان در دشت یزد-اردکان ،۱۷درصد در دشت عقدا و مابقی در سایر دشت های این شهرستان واقع شده، و از مجموع ۳۷۴ حلقه چاه موجود در شهرستان، ۲۱۴ حلقه مربوط به کشاورزی، ۴۹حلقه مربوط به شرب و ۱۱۱ حلقه مربوط به صنعت و خدمات می باشد.

رییس اداره منابع آب منطقه شمالی استان با اشاره به اقدامات حفاظتی این اداره گفت: تاکنون حدود ۸۲ درصد از چاههای کشاورزی و ۷۰ درصد چاههای صنعتی اردکان به کنتورهوشمند مجهز شده است و در مورد نصب کنتور بر روی باقیمانده چاهها نیز با همکاری اداره برق و انجام اقدامات حفاظتی موضوع در حال پیگیری تا نصب ۱۰۰ درصدی می باشد.

وی یکی از معضلات این شهرستان را شناسایی چاههای غیرمجاز عنوان کرد و گفت: این چاهها عمدتا در واحدهای صنعتی حفر و به دلیل استتار به راحتی قابل شناسایی نبوده ولی با تلاش گروه گشت و بازرسی، از ابتدای سال، ۸ حلقه چاه آب غیرمجاز شناسایی و۶ حلقه پر و مسدود شده است.