معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در نشست هماهنگی تدوین برنامه تحولی استان از اضافه شدن حوزه فرهنگ به محورهای برنامه تحولی یزد نوین خبر داد.

به گزارش صبح ساباط؛ جعفر رحمانی معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اعلام اضافه شدن حوزه فرهنگ به محورهای برنامه تحولی یزد نوین گفت: داشتن نگاه فرهنگی به موضوعات کلان و توسعه ای در استان حیاتی است. از این رو داشتن برنامه‌ها تحولی در حوزه فرهنگ بیش از پیش احساس می‌شود.

رحمانی شمسی با تدوین برنامه‌های گوناگون در کشور اگر نگاه فرهنگی افراد تغییر نکند قرار نیست تحولی رخ دهد، گفت: این نگاه فرهنگی می‌تواند فرهنگ کار، فرهنگ نظام اداری، فرهنگ سازمانی و حتی فرهنگ حاکم بر مدارس و دانشگاه‌ها باشد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد به پرهیز از کلی‌گویی و نگاه به حل مسائل در تدوین برنامه‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از مشکلات برنامه‌های تدوین شده توسط دولت‌های مختلف کلی‌گویی است.

وی تصریح کرد: در تدوین برنامه‌های تحولی استان مانند یزدِ نوین، یزِد بهره‌ور و یزدِ نوآور سعی شده است به جای کلی‌گویی به مساله‌محوری توجه شود.

رحمانی با بیان اینکه رسیدن به یزدِ بهره‌ور از مسیر توسعه فرهنگ بهره‌وری رخ خواهد داد، افزود: رسیدن به یزدِ نوآور نیز با توسعه فرهنگ نوآوری و نهایتا رسیدن به یزدِ نوین نیاز به رویکرد نوین در تدوین برنامه تحولی فرهنگی دارد.

لازم به ذکر است؛ نشست هماهنگی تدوین برنامه تحولی استان در حوزه فرهنگ با حضور دستگاه‌های فرهنگی استان روز گذشته با هدف احصاء پروژه‌های تحولی در محور فرهنگ ذیل برنامه یزد نوین در سالن اندیشه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد.
یادآور می‌شود؛ برنامه تحولی استان در ۱۶ محور اولویت‌دار مشتمل بر ۱۹۵ طرح و پروژه در حوزه‌هایی نظیر آب، کشاورزی، نساجی، پوشاک، گردشگری، اقتصاد، دانش‌بنیان، سرمایه انسانی، انرژی خورشیدی، بهداشت و درمان، قطعه‌سازی و ماشین‌سازی، معدن، ورزش، بازرگانی، صنایع ریلی، سامان خانواده و فرهنگ بوده که خروجی های ویژه مورد انتظار آن یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور است.