با حکم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران محمدمهدی جوادیان زاده ۲ سال دیگر به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد ابقا شد.

به گزارش صبح ساباط؛ با حکم محمد جوانبخت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران محمدمهدی جوادیان زاده ۲ سال دیگر به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد ابقا شد.

بنابر این گزارش در بخشی از این حکم آمده است:

جناب آقای محمدمهدی جوادیان زاده

نظر به مراتب تعهد،شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی و به استناد مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ و با پیشنهاد مصوبه شماره ۶۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای یزد به موجب این حکم برای مدت ۲سال به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور تعیین و منصوب می شوید.

پایگاه خبری صبح ساباط ضمن تبریک به جوادیان زاده توفیقات روز افزون را برای این مدیر خدوم مسئلت دارد.