طرح مخزن آب سنگاوی، دوباب مخزن 20 هزار متر مکعبی سنگاوی جمعا به حجم 40هزار متر مکعب است، مخازن بتنی که باعث افزایش حجم ذخیره آب شهرستان‌های میبد، اردکان و یزد می شود.

به گزارش صبح ساباط، همزمان با سفر سید ابراهیم رئیسی ریاست جمهوری به یزد، افتتاح دوباب مخزن ۲۰هزار متر مکعبی سنگاوی در یزد انجام شد.

این طرح از دیگر طرح هایی است که در دور دوم سفر رییس جمهور به استان یزد وبا حضور وزیرنیرو افتتاح شد و دوباب مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی سنگاوی جمعا به حجم ۴۰هزار متر مکعب است.
هدف از اجرای این طرح،افزایش حجم مخازن ذخیره آب و تاب آوری استان در مقابل تنش های کم آبی و بهبود فرایند بهره‌برداری می باشد.
این مخازن بتنی که در ۲۰ کیلومتری شهر ورزنه قراردارد باعث افزایش حجم ذخیره آب شهرستان‌های میبد، اردکان و یزد و همچنین بهبود فرآیند بهره‌برداری خط اول انتقال آب به یزد می‌شود.

انتهای پیام/ص*