رئیس جمهور و وزیرنیروی دولت سیزدهم با حضور در استان یزد ضمن افتتاح اَبَرپروژه خط دوم انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی، سه طرح بزرگ دیگررا به صورت ویدیو کنفرانسی افتتاح کردند.

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد،سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور و وزیرنیروی دولت سیزدهم با حضور در استان یزد ضمن افتتاح اَبَرپروژه خط دوم انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی، سه طرح بزرگ دیگررا به صورت ویدیو کنفرانسی افتتاح کردند.

این پروژه ها شامل دوباب مخزن ۲۰هزارمتر مکعبی سنگاوی، جمعا به حجم ۴۰هزار متر مکعب با هدف افزایش حجم مخازن ذخیره آب و تاب آوری استان در مقابل تنش های کم آبی و بهبود فرایند بهره‌برداری، آغاز عملیات اجرایی طرح خط سبز آبرسان به صنایع استان یزد به‌منظور بازتخصیص آب کیفی و جایگزینی پساب در بخش صنعت و فاز اول طرح بازچرخانی پساب شهر یزد به منابع آب زیرزمینی با هدف تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی چرخاب می باشد.

انتهای پیام/ص*