نماینده معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه استان یزد از قطب های تولید محصولات گلخانه ای در کشور است؛ افزود :بیش از دو هزار هکتار گلخانه در سطح استان ایجاد شده که گذشته خوب و تجربیات ارزنده ای در زمینه ی سازه‌های گلخانه‌ای و تولید محصولات گلخانه‌ای دارد.

به گزارش صبح ساباط؛ مرتضی موسوی نماینده معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه استان یزد از قطب های تولید محصولات گلخانه ای در کشور است؛ افزود :بیش از دو هزار هکتار گلخانه در سطح استان ایجاد شده که گذشته خوب و تجربیات ارزنده ای در زمینه ی سازه‌های گلخانه‌ای و تولید محصولات گلخانه‌ای دارد.

موسوی ضمن حضور و پاسخگویی به مراجعین میز ارتباط مردمی در سازمان جهاد کشاورزی گفت: ارتباط مستقیم با بهره برداران از این لحاظ مهم است که ما مسائل و مشکلاتشان را از زبان خودشان و بدون واسطه شنیده و پیگیر میشویم و به امید خدا مشکلاتشان در بازه زمانی کوتاه تری حل میشود.

وی افزود: میز خدمت باعث میشود باغداران و بهره برداران از وضعیت توانمندی های دولت با خبر و از سیاست هایی که معاونت امور باغبانی در ارتباط با محصولات باغبانی در کشور دارد نیز باخبر شوند.

او در رابطه با اهمیت ارتباط مستقیم با بهره برداران گفت :با مردم ارتباط برقرار کرده و سیاست ها را با آنها در میان میگذاریم و انعکاس آن را مشاهده کرده و  نقطه نظراتشان را شنیده و در سیاست های کشور ی لحاظ می کنیم.

موسوی با اشاره به اهمیت نهال در کشاورزی اعلام کرد :نهال مهمترین نهاده ی باغبانی است و پایه و زیر ساخت باغ با نهال بنا گذاشته می شود.

وی افزود: اگر ما بتوانیم نهال سالم و اصیل را به باغدار بدهیم و همچنین دسترسی باغدار به نهال راحت و آسان شود به صورت صد در صد کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی افزایش چشمگیری خواهد یافت.

او گفت :توصیه میکنم تولید نهال در استان یزد راه اندازی شود و نهال سالم و اصیل با کیفیت عالی و گواهی شده در اختیار باغداران قرار گیرد.

موسوی با بیان اینکه استان یزد از قطب های تولید محصولات گلخانه ای در کشور است افزود :بیش از دو هزار هکتار گلخانه در سطح استان احداث شده که گذشته خوب و تجربیات ارزنده ای در زمینه ی سازه های گلخانه ای و تولید محصولات گلخانه ای دارد.

وی افزود :ترمینال های بسته بندی و جمع آوری محصولات گلخانه ای ،کد گذاری محصولات،تولید سوپر سبزی ها،نشاهای پیوندی،نشاهای سالم و اصیل و تولید بذور هیبرید از سیاست ها و اهدافی است که توسط معاونت باغبانی وزارتخانه دنبال می شود.

مرتضی موسوی گفت: اهدافی که توسط معاونت باغبانی وزارتخانه دنبال میشود برای توسعه و تولید محصولات باغی است که نهایتا منجر به مصرف محصولات سالم توسط مردم می شود.

  • نویسنده : بهناز عسکری