کارگاه یادگیری عمیق ویژه اعضاء هیئت علمی فنی مهندسی، کشاورزی و علوم پایه واحدهای استان در دانشکده معماری یزد درحال برگزاری است.

به گزارش صبح ساباط، کارگاه یادگیری عمیق ویژه اعضاء هیئت علمی فنی مهندسی، کشاورزی و علوم پایه واحدهای استان با تدریس دکتر علیرضا حاجیان، عضو هیئت علمی واحد نجف آباد در حال برگزاری است.

این کارگاه از ساعت ۸:۳۰ روز دوشنبه ۱۹و ۲۰ دی ماه ویژه اعضاء هیئت علمی و در سالن دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد برپا می شود.

 لازم به ذکر است در خاتمه به شرکت کنندگان به شرط قبولی، گواهی اعطا می گردد.

انتهای پیام/