دکتر عباس نوری به عنوان مدیر امور بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد واحد یزد منصوب شد.

به گزارش صبح ساباط، مراسم مراسم تودیع و معارفه مدیر امور بین الملل دانشگاه آزاد واحد یزد امروز سه شنبه بیستم دی ماه با حضور رئیس و معاونین آموزشی، توسعه مدیریت و منابع و مدیر حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد برگزار شد.

 در این جلسه ازخدمات دکتر مهدی دهقانی زاهدانی در دوران تصدی مدیر امور بین الملل و دانشجویان غیر ایرانی با اهدا لوح تقدیر به عمل آمد.

 همچنین در این جلسه حکم دکتر عباس نوری به عنوان مدیر امور بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی واحد یزد توسط دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری به وی تحویل شد.

انتهای پیام/