دبیرخانه هیات مقررات زدایی با اشاره به عدم تحویل کاربرگ استعلام‌های صدور مجوز از سوی برخی مراجع صدور مجوز اعلام کرد که در صورت عدم تحویل کاربرگ تا ۱۹ دی‌ماه، پاسخ استعلام‌های این دستگاه‌ها مثبت تلقی می‌شود.

به گزارش صبح ساباط؛ دبیرخانه هیات مقررات زدایی درباره استعلام‌‌های لازم برای صدور مجوزها اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد: مراجع صدور مجوزهای کسب و کار اگر تا (دوشنبه ۱۹دی ماه) کاربرگ‌های استعلام‌های خود را تحویل دبیرخانه تحویل ندهند، به طور قانونی، پاسخ استعلام هایش مثبت تلقی خواهد شد.

متن این اطلاعیه شرح است:

قابل توجه دستگاه های اجرایی و سازمانها و نهادهای پاسخ دهنده به استعلامات لازم برای صدور مجوزهای کسب و کار؛ براساس ماده ۷ قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی بهمن ۱۳۹۹) مراجع صدور مجوز باید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، شرایط صدور مجوزهایشان شامل استعلام‌هایی که پاسخ می دهند را به دبیرخانه هیات مقررات زدایی تحویل می دادند تا به تصویب این هیات برسد، اما در پایان مهلت قانونی برخی دستگاه ها به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده اند.

از ابتدای سال جاری دبیرخانه هیات مقررات زدایی چندین مرتبه از این مراجع صدور مجوز درخواست کرده است شرایط موافقت یا مخالفت با استعلام‌هایی که پاسخ می‌دهند را اعلام کنند ولی تا امروز برخی دستگاه ها از اجرای این حکم قانونی طفره رفته‌اند؛ کاری که تکمیل درگاه ملی مجوزها را به تاخیر انداخته و در صدور الکترونیک همه مجوزها اخلال ایجاد کرده اند.

در آستانه تکمیل نهایی درگاه ملی مجوزهای کشور، دبیرخانه هیات مقررات زدایی به آن دسته از مراجع صدور مجوزهای کسب و کار که هنوز کاربرگ‌های استعلامهای خود را تحویل نداده‌اند، اعلام می کند دستگاهی که تا دوشنبه (۱۹ دی ۱۴۰۱) کاربرگ استعلاماتش را به این دبیرخانه تحویل ندهد، بعد از آن، به طور قانونی، پاسخ استعلام هایش مثبت تلقی خواهد شد و همه عواقب مربوطه طبق قانون با آن دستگاه خواهد بود.