رئیس‌جمهور دولت سیزدهم، ضمن حضور در استان یزد،‌ 11 پروژه انتقال و فوق توزیع این استان را به منظور توسعه زیرساخت شبکه انتقال انرژی و با هدف زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال و رشد و توسعه استان، افتتاح خواهد کرد.

به گزارش صبح ساباط، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم رئیسی در سفر خود به استان یزد که در روز پنجشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱ و با همراهی علی‌اکبر محرابیان وزیر نیروی دولت سیزدهم انجام خواهد شد، ۱۱ پروژه برق‌رسانی استان را افتتاح می‌کند.

تامین برق متقاضیان در استان یزد، افزایش قابلیت اطمینان تامین برق، افزایش ظرفیت ایستگاه‌های فوق توزیع مناطق مختلف استان،‌کاهش تلفات و کاهش افت ولتاژ در شبکه برق استان برخی از اهداف اصلی احداث این پروژه‌ها است.

پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت مزرعه کلانتر با اعتبار ۵۳ میلیارد تومان در شهرستان میبد، پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت رستاق با هزینه ۳۰ میلیارد تومان در شهرستان اشکذر و پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت یزدمهر با هزینه ۳۰ میلیارد تومان در شهرستان مهریز، برخی از مهم‌ترین پروژه‌های قابل افتتاح توسط رئیس‌جمهور است که تامین انرژی الکتریکی پایدار،  تامین برق صنایع منطقه، افزایش ظرفیت ایستگاه‌های فوق‌توزیع منطقه و کاهش تلفات شبکه؛ از نتایج بهره‌برداری از این طرح ها خواهد بود.

علاوه بر این فاز نخست پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت ساغند با مشارکت ۱۲۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در شهرستان اردکان با هدف تامین انرژی الکتریکی صنایع و معادن منطقه، کاهش افت ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق منطقه ساغند و همچنین پست ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت شهرستان بهاباد با هزینه ۲۵ میلیارد تومان با هدف تقویت زیرساخت تامین انرژی شهرستان بهاباد، رفع افت ولتاژ شبکه و تبدیل ایستگاه سیار منطقه بهاباد به ایستگاه دائم؛ نیز توسط رئیس‌جمهور دولت سیزدهم افتتاح خواهند شد.

علاوه بر این پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت اشنیز و توسعه دو بی‌۶۳ کیلوولت در پست میبد با مشارکت بخش خصوصی، خط ۲۳۰ کیلوولت تغذیه پست ساغند با مشارکت بخش خصوصی، توسعه دو بی‌۶۳ کیلوولت در پست مهریز، دو بی‌۶۳ خط در پست ۶۳ صدوق، خازن‌گذاری ایستگاه‌های خضرآباد و چرخاب و ساخت بی‌های سیار خطوط و پست‌های شهرستان یزد نیز از دیگر پروژه‌هایی است که با مجموع هزینه حدود ۶۷ میلیارد تومان با حضور حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین رئیسی افتتاح می‌شوند.