پایان نامه زهره شهری زاده در دومین همایش بین المللی مکتب حاج قاسم و رسالت دانشگاه به عنوان پایان نامه برگزیده انتخاب شد.
به گزارش صبح ساباط؛ زهره شهری زاده همسر شهید مدافع حرم روح الله مهرابی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یزد می باشد که به تازگی از پایان نامه خود با موضوع ادراک تجارب زیسته فرزندان شهدا ‌از شفقت حاج قاسم سلیمانی دفاع کرده است.
این پایان نامه در دومین همایش بین المللی مکتب حاج قاسم و رسالت دانشگاه به عنوان پایان نامه برگزیده، انتخاب شده است.
روح‌الله مهرابی شهید مدافع حرم، متولد ۱۱ اردیبهشت ۶۱ در استان اصفهان است که به‌عنوان مستشار نظامی به عراق اعزام شده بود و در سال ۹۳ هنگامی که همراه یکی از هم‌رزمانش برای تعمیر چند تانک رفته و در انتظار رسیدن خودرو برای بازگشت به پایگاه بود؛ در تله انفجاری گرفتار و به شهادت رسید.