معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در دیدارهای جداگانه با آیت الله العظمی سبحانی و آیت الله سعیدی به بیان وقایع چند ماه گذشته درکشور و تشریح اهداف دشمنان در اسلام ستیزی پرداخت.

به گزارش صبح ساباط؛ معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در دیدارهای جداگانه با آیت الله العظمی سبحانی و آیت الله سعیدی به بیان وقایع چند ماه گذشته درکشور و تشریح اهداف دشمنان در اسلام ستیزی پرداخت.

در این دیدار ایت الله العظمی جعفر سبحانی به لزوم پرداختن به علتها تاکید کرد و یکی از علت‌ها را غفلت اموزش وپرورش و آموزش عالی درسال‌های گذشته به ویژه در زمان کرونا ورفتن درفضای مجازی رها شده دانستند.

ایشان همچنین به لزوم رضایتمندی مردم از جمله در مراجعه به ادارات وتکریم آنان تاکید کردند.

در این دیدار به هدف قراردادن احکام و ارزش‌های دینی از جمله حجاب اشاره شد که آیت الله العظمی سبحانی  بر لزوم تبیین این امر واجب الهی درصداوسیما با شیوه وروش‌های مناسب و دعوت افراد صاحبنظر تاکید کردند.

ایشان تصریح کردند: خون‌های پاک و فراوانی به پای این نظام ریخته شده و مطمئنا این نظام پیروزمندانه ادامه خواهدداشت و از هر گزندی به دور خواهد ماند.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور همچنین در دیدار با ایت الله سید محمد سعیدی، اهداف پلید و پوشالی دشمنان در جنگ ترکیبی اخیر شامل براندازی جمهوری اسلامی، اسلام ستیزی و تجزیه ایران را تشریح کرد که در پاسخ آیت الله سعیدی از هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، تلاش‌های حافظان امنیت، مردم و جانفشانی‌های شهدای امنیت در خنثی کردن‌ این توطئه یاد و تمجید کردند.