رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه دادگستری مرجع تظلم خواهی افراد و امید آنان به عدالت است؛ گفت: لذا باید در عین اجرای عدالت به ارتقاء احساس عدالت در مراجعین نیز توجه کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست قضات محاکم بدوی یزد با شورای معاونین دادگستری این استان اظهار داشت: گرچه به لحاظ ورودی پرونده و وقت های رسیدگی، یک مقام قضایی از لحاظ وقت و زمان در مضیقه است؛ اما باید تلاش کند تا سرحد امکان با توجیه و اقناع مراجعین آنان را با رضایت بدرقه نمایند.

دهشیری با اشاره به برنامه های روتین و نوبه ای ملاقات مردمی در دادگستری و محلات و حوزه های قضایی گفت: برنامه ملاقات عمومی مدیران ارشد قضایی یک ملاک ارزیابی خوب برای شناسایی میزان رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی است.

رئیس کل دادگستری افزود: یک مقام قضایی بر اساس ادله، مستندات، لوایح و دفاعیات اقدام به صدور رأی می کند، اما باید در حد اقتضاء زمان و شرایط مراجعین را نسبت به حکم صادره و قوانین و مقررات مربوطه توجیه و آگاه نماید.

وی تصریح کرد:‌ دادگستری مرجع تظلم خواهی افراد و امید آنان به عدالت است لذا باید در عین اجرای عدالت به ارتقاء احساس عدالت در مراجعین نیز توجه کرد.

در پایان این نشست ضمن استماع دغدغه و مسائل مد نظر قضات محاکم بدوی و ارائه پاسخ های مرتبط از سوی معاونین دادگستری از ۴ نفر از قضات برگزیده دادگستری شهرستان یزد تقدیر شد.