پایگاه شهید چمران تنها نماینده حوزه دو جندالله توانست مقام قهرمانی و مقام سوم را کسب کند.

به گزارش صبح ساباط؛ مسابقات فوتسال گل کوچیک که به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی از سوی حوزه ۳ روح الله با حضو ۱۶ تیم به صورت فشرده در سالن شهید مبینی برگزار شد.

بر این اساس؛ پایگاه شهید چمران تنها نماینده حوزه دو جندالله توانست مقام قهرمانی و مقام سوم را کسب کند.

همچنین پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران الف مقام قهرمانی و پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران ب مقام سوم را کسب کردند.