امیرعبداللهیان به منظور گفت و گو و تبادل نظر عازم مسقط شد.

به گزارش صبح ساباط؛ حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به منظور گفت و گو و تبادل نظر با مقامات عالی سلطنت عمان، در چارچوب دیدارهای دوره ای مقامات دو کشور عازم مسقط شد.