معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، مدیریت مصرف آب را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: برای عملیاتی کردن این امر نیازمند یک رویکرد ترکیبی فرهنگی و سختگیرانه هستیم.

به گزارش صبح ساباط؛ مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور در نشست پایش وضعیت آب استان تهران که با حضور معاون بهره برداری شرکت آبفای کشور، مدیر عامل شرکت آبفای استان تهران و معاون عمرانی استانداری تهران با موضوع بررسی وضعیت آب شرب تهران برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.

جمالی نژاد  با اشاره به اینکه مدیریت مصرف آب باید متناسب با وضعیت کم آبی و خشکسالی انجام شود، افزود: آگاهی مردم عزیز استان نسبت به مدیریت بهینه مصرف آب یک ضرورت جدی است.

معاون عمرانی وزیر کشور با تاکید بر اعمال قوانین سخت‌گیرانه بر مشترکان پرمصرف؛ گفت: حتی برای دستگاه‌ها و ادارات دولتی که مصرف زیاد آب داشته باشند باید جریمه و مجازات‌های قانونی اعمال شود.

جمالی‌نژاد ادامه داد: نباید از آب شرب برای نظافت حیاط و محوطه ها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه  متولی اصلی حوزه مدیریت آب، وزارت نیرو است؛ اظهار کرد: در این خصوص این آمادگی در مجموعه وزارت کشور وجود دارد در یک اقدام هماهنگ و تعاملی، سیاستگذاری دقیقی برای مدیریت آب برای مشترکان پرمصرف  داشته باشیم.

در این نشست گزارشی از  روند تامین آب شرب پایدار استان تهران مورد پایش قرار گرفت و تصمیمات لازم نسبت به مشکلات پیش رو و مساعدت معاونت عمرانی وزارت کشور و استانداری تهران اتخاذ شد.