سخنگوی وزارت امور خارجه حمله خشونت آمیز و نژادپرستانه در پاریس را که به کشته شدن تعدادی از مردم بیگناه انجامید؛ محکوم کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه حمله خشونت آمیز و نژادپرستانه در پاریس را که به کشته شدن تعدادی از مردم بیگناه انجامید؛ محکوم کرد و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان افزود: جمهوری اسلامی ایران شدیدا نگران به خطر افتادن جان مردم علی الخصوص مسلمانان، اقلیتها و مهاجرین است و همچنین بر ضرورت خویشتنداری پلیس فرانسه در برخورد با تجمعات مسالمت آمیز معترضین تأکید می‌کند.

کنعانی با توجه به پیشینه سیاسی دولت فرانسه در اتخاذ سیاست های تبعیض آمیز نسبت به‌ اقلیتها و مهاجرین و نیز برخوردهای خشونت آمیز با معترضان، افزود: تحقیقات بی طرفانه در خصوص حادثه پاریس می‌تواند به روشن شدن ابعاد آن کمک کند.