مدیر کل تعزیرات یزد گفت: کلینیک های پلمپ شده بدون اخذ مجوز قانونی، خدمات درمانی را توسط افراد فاقد صلاحیت به بیماران ارائه می دادند.

به گزارش صبح ساباط؛ سید مهدی مهاجریان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد گفت: با گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان، مبنی بر فعالیت غیرقانونی پنج کلینیک زیبایی در شهر یزد، پرونده این واحدهای صنفی غیرمجاز در شعبه دوم تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
مهاجریان مقدم افزود: بر اساس گزارش بازرسین، این کلینیک ها بدون اخذ مجوزهای قانونی و دخالت غیرمجاز در امور پزشکی فعالیت کرده و خدمات درمانی را توسط افراد فاقد صلاحیت به بیماران ارائه می دادند.

مهاجریان مقدم افزود: با توجه به محرز بودن تخلف در این پرونده ها، حکم تعطیلی این کلینیک ها و ضبط کلیه ملزومات آنها به نفع دولت صادر شده که در خصوص یکی از این پرونده ها با توجه به تکرار تخلف و سابقه دار بودن محکوم علیه حکم به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی و اعلام نام وی در جرائد و به مدت یکسال زندان صادرگردید.

وی همچنین گفت: با ارسال پرونده ها به اداره اجرای احکام و طی مراحل قانونی نسبت به اجرای کامل و مختومه شدن این پرونده ها اقدام خواهد شد.

انتهای پیام/