استاندار یزد در جریان سفر به تهران، با مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت و گو کرد و به پیگیری تامین اعتبار برای طرح های دانش بنیان پرداخت.

به گزارش صبح ساباط؛ مهران فاطمی؛ استاندار یزد در جریان سفر به تهران در قالب نشستی با مدیرعامل بانک صنعت و معدن به پیگیری موضوعات نظیر تامین اعتبار برای طرح های دانش بنیان و ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ به شرکت های فناور صنعتی پرداخت.

در جریان این نشست همچنین در خصوص مسائل مربوط به تسهیلات صندوق توسعه ملی بحث و تبادل نظر شد.