استاندار یزد همزمان با چهارمین آدینه آذرماه ۱۴۰۱، در مجموعه تولیدی درمان پويش حضور یافت و با برگزاری نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در محل این کارخانه، به بررسی مسائل آن جهت بازگشت به چرخه تولید، پرداخت.

به گزارش صبح ساباط؛ مهران فاطمی؛ استاندار یزد همزمان با چهارمین آدینه آذرماه ۱۴۰۱، در مجموعه تولید تجهیزات پزشکی درمان پويش حضور یافت و از بخش های مختلف این مجموعه راکد بازدید کرد.

در حاشیه حضور استاندار در این مجموعه تولیدی، نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار و مسائل و مشکلات فراروی فعالیت مجموعه بررسی و تصمیمات لازم جهت بازگشت این مجموعه به چرخه تولید؛ پس از ۴ سال تعطیلی اخذ شد.

شایان ذکر است؛ که این مجموعه در حوزه تولید کالاهای پزشکی فعالیت می‌کرده و پیش از تعطیلی، زمینه اشتغال برای بیش از ۵۰ نفر را فراهم کرده بود.