استاندار یزد در نشست شورای راهبردی توسعه و عدالت استان یزد با اشاره به اهمیت ارتقا و بهره‌وری بخش معدن در استان گفت: اتصال دقیق و عملیاتی معادن بزرگ با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان استان برقرار شود.

به گزارش صبح ساباط؛ نشست شورای راهبری مرکز پیشرفت و عدالت استان (یزد نوین) به ریاست استاندار برگزار شد و مسائل مربوط به ارتقا بهره‌وری در حوزه معادن مورد بررسی قرار گرفت.

مهران فاطمی در این نشست گفت: معدن یکی از مهم‌ترین موضوعات و مزیت‌های استان یزد است و باید به نحو شایسته‌ای از پتانسیل معادن استان استفاده کرد.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: آنچه امروز ضروری است اتصال دقیق و عملیاتی معادن بزرگ با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان استان است.

وی با بیان اینکه موارد و برنامه‌های سند یزد نوین برای همه مجموعه‌ها الزام آور است اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های استان موظف به حرکت جدی در این مسیر هستند.