رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: به لطف خداوند تعداد 10580 ماموریت بازرسی در شش ماهه ابتدایی سال جاری در مجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه های تابعه انجام شده که نسبت به شش ماهه دوم سال گذشته حدود 40 درصد افزایش داشته است که این امر حاکی از عزم جدی این وزارتخانه برای ارتقای سلامت اداری است.

به گزارش صبح ساباط؛ علی نظامی رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ای با حضور معاونین نظارت و روسای ادارات بازرسی، بانک های تابعه در وزارت اقتصاد و دارایی به خلاصه ای از عملکرد این مرکز پرداخت و ضمن تاکید بر بازرسی های هدفمند مبتنی بر رفع مشکلات مردم افزود: پیشنهادهای مندرج در گزارش های بازرسی می بایست منجر به گره گشایی و افزایش خدمت رسانی گردد و بازرسان موظف هستند هر گونه شائبه ی فساد را نیز گزارش نمایند.

نظامی در ادامه از بخشنامه اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک سند راهبردی نام برد و افزود: با ابلاغ این بخشنامه جایگاه بازرسی ارتقاء پیدا کرده و گام مهمی در جهت نظارت کارآمد برداشته شده است. لکن ارتقای ساختارهای نظارتی دربانک های عامل نیازمند اقدام جهادی است و می بایست مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

در این جلسه تاکید شد موضوعات ذیل، با اولویت بالاتری در دستور کار واحدهای نظارت و بازرسی بانک ها قرار گیرد:

۱- بررسی وضعیت مولدسازی و یا فروش اموال و املاک مازاد بانک ها

۲- بررسی وضعیت واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک ها که غیرفعال و یا تعطیل می باشند

۳- بررسی نحوه اعطای تسهیلات موضوعات تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور

۴- تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی بهنگام و با رویکرد اقناع سازی

۵- بازرسی از عملکرد شرکت های تابعه بانک ها

رئیس مرکز بازرسی درخصوص تعهدات ارزی رفع نشده بانک ها نیز تذکر جدی دادند و ضمن ابلاغ ماموریت های بازرسی به بازرسان اعلام نمود انتظار می رود بانک مرکزی و بانک های عامل نسبت به تعیین تکلیف پرونده های ارزی اقدام و در راستای ایفای حقوق بیت المال با افراد حقیقی و حقوقی که در سال های گذشته ارز دریافت نموده و تعهدات خود را ایفا نکرده اند بر خورد قاطعانه به عمل آورند.