صنعت آب و برق استان يزد از شركت هاي دانش بنيان حمایت می کند.

به گزارش صبح ساباط؛ نشست حمایت از شرکت های دانش بنیان با حضور مديران صنعت آب وبرق يزد و رئيس ستاد اقامه نماز استان یزد به میزبانی شرکت آب منطقه اي برگزار شد.

در اين نشست؛ درخصوص حمايت از شركت هاي دانش بنيانی که در زمينه آب و برق فعالیت می نمایند جهت رشد و ارتقاي اين صنعت تاكيد گرديد.

در ادامه در خصوص فرهنگ سازي مديريت مصرف در بين اقشار جامعه با همكاري شرکت های آب و برق استان یزد به بحث و گفتگو پرداخته شد.

در انتها از مديران عامل آب وبرق به دلیل كسب رتبه دوم كشوري در فعاليت هاي فرهنگي تقدير شد و همچنين از نفرات برتر در مسابقات قرآني وزارت نیرو در سطح كشوري نيز تشکر به عمل آمد.