تیم دختران ترامپولین کار استان یزد موفق به کسب مقام قهرمانی ایران شد.

به گزارش صبح ساباط؛ مسابقات قهرمانی ترامپولین در ۵ رده سنی از تاریخ ۷ الی ۱۱ آذرماه در استان قزوین با حضور ۱۸۰ ورزشکار و ۱۶ استان برگزار شد.

در این مسابقات تیم دختران ترامپولین کار استان یزد ؛ موفق به کسب مقام قهرمانی ایران شد.

رده سنی ۱۰ و ۹ سال: مقام سوم تیمی

رده سنی ۱۲ و ۱۱سال: مقام دوم تیمی

رده سنی ۱۳ و ۱۴ سال: مقام اول تیمی

رده سنی ۱۵ و ۱۶ سال: مقام دوم تیمی

رده سنی ۱۷ سال به بالا: مقام دوم تیمی

۸ ورزشکار به فینال مسابقات راه پیدا کردند ؛که

در نهایت نیایش محمودی مقام دوم انفرادی و پارمیدا عبدالوند مقام سوم انفرادی در رده سنی ۱۱ و ۱۲ سال بدست آوردند.

عارفه کهدویی و فاطمه کهدویی مقام دوم و سوم انفرادی در رده سنی ۱۵ و ۱۶ سال بدست آوردند.