رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در تشریح فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه کشور گفت: احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه کشور از سوی استان‌ها باید خلاقانه، نوآورانه و دارای کمترین وابستگی به منابع عمومی باشد.

به گزارش صبح ساباط؛ مجید دهقانی‌زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به فرآیند تهیه و تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه و شکل‌گیری ستاد برنامه در سازمان برنامه و بودجه کشور و تاکید بر شکل‌گیری ستاد استانی برنامه هفتم توسعه در این سازمان، گفت: استان یزد از همان ابتدا با بهره‌گیری از متخصصان و صاحب نظران دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و دانشگاهی در ارایه پیشنهادهای احکام برنامه هفتم توسعه کشور پیشگام بوده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تاکید بر اهمیت تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه به نقش فعالانه استان در ارایه پیشنهادهای احکام این برنامه اشاره کرد و گفت: این سازمان با همکاری و هماهنگی کامل ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و صاحب نظران و اندیشمندان ذیربط اقدام به تدوین پیشنهادهای احکام برنامه در محورهای کلیدی و اولویت‌دار کرده است.

دهقانی‌زاده افزود: دستگاه‌های اجرایی استان با حضور در کارگروه‌های ۹گانه مرتبط ضمن بررسی‌های کارشناسانه و آسیب‌شناسانه موضوعات به ارایه احکام پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه پیرامون مسائل مشخص و اهمیت‌دار استان با تاکید بر مساله محوری احکام و پرهیز از کلی‌گویی پرداختند.

وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد و تمرکز بر معیشت مردم در حال تهیه و تدوین است، اظهار داشت: این استان با برگزاری جلسات متعدد به شناسایی مشکلات برنامه ششم توسعه و چالش‌های موجود کشور و استان پرداخته و در حال تدوین پیشنهادات و احکام برنامه در این راستا است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با توجه به محدودیت‌های اعتباری به ویژه در بخش عمومی دولت، افزود: سعی شده است احکام پیشنهادی استان خلاقانه، نوآورانه و دارای کمترین وابستگی به منابع عمومی باشد.

دهقانی‌زاده با استناد به بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان ابلاغی ریاست جمهور، تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها را یکی از محورهای اولویت‌دار در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور دانست و افزود: تمرکز برنامه هفتم باید بر تفویض اختیار به استانها، افزایش اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت (آمایش) استانی، روش‌های خلاقانه و نوآورانه در بودجه‌ریزی، بازنگری معافیت‎های مالیاتی و کاهش تعداد روزهای کاری هفته به ۵ روز در سراسر کشور با هدف ارتقاء بهره‌وری نیروی کار بخش دولتی و خصوصی و تقویت گردشگری داخلی و کاهش هزینه‌های دولت قرار گیرد.

وی با توجه به آسیب‌شناسی‎ برنامه‌های توسعه در دوره‌های قبل و جلوگیری از تکرار آن در تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: به نظر می‌رسد بهتر است در برنامه هفتم به اصلاح و کاهش تعداد احکام و قوانین و مقررات کشور بپردازیم و به جای تدوین تعداد زیادی حکم در برنامه، تنها مهمترین موارد پیشران و اولویت‌دار کشور را در آن مورد توجه قرار دهیم.

دهقانی‌زاده به پژوهش‌های صورت گرفته مرتبط با تدوین برنامه هفتم توسعه در استان یزد اشاره کرد و تدوین استراتژی توسعه صنعت نساجی یزد، مدل‌سازی توزیع و تخصیص بهینه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، آینده‌پژوهی منابع و مصارف آب در یزد با توجه به روندهای توسعه‌ای استان، تدوین نقشه راه تبدیل استان به قطب فناوری‌های همگرا در کشور و تدوین نقشه راه توسعه گردشگری پایدار استان یزد را از جمله این عناوین پژوهشی نام برد.