معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تدوین و اجرای برنامه های راهبردی وزارت اقتصاد از آغاز به کار دولت در راستای توجه ویژه به معیشت و منزلت مردم انجام شده و بر اساس آن کاهش تورم در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش صبح ساباط؛ ذبیح اله سلمانی در نشست عمومی با کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: اولین اقدامی که بعد از شروع به کار دولت مردمی، در راستای توجه ویژه به معیشت و منزلت مردم انجام شد، نگارش برنامه های راهبردی وزارت اقتصاد در چندین محور اصلی بود و نخستین آن، برنامه راهبردی وزارتخانه برای سال ۱۴۰۱ بود که به موجب آن کاهش تورم در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأمین امنیت، رفع موانع سرمایه گذاری و نیز رفع موانع تولید را از جمله دیگر برنامه های سال ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد بیان کرد و افزود: حمایت از کسب و کار های نوین و دانش بنیان از اولویت های اصلی وزارت اقتصاد در سال جاری است .معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد تصریح کرد: برنامه‌های راهبردی باید راهنمای حرکت مدیران باشد و حرکت براساس چنین برنامه هایی نیازمند مشارکت همه همکاران ستادی و استانی است که بر این اساس، یکی از اهداف ما استفاده از توانمندی همکاران استانی است.

سلمانی ضمن تبیین وظایف مندرج در سند تحول دولت مردمی گفت: نقشه راه ما در دولت مردمی ، سند تحول دولت است که در این سند تحول برنامه‌ها و اقداماتی برای دستگاه های اجرایی پیش بینی شده که ۱۲۵ عنوان از این اقدامات به طور مستقیم بر عهده وزارت اقتصاداست.

در ادامه این نشست، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز ضمن ارائه گزارش از عملکرد این اداره کل گفت: در راستای اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، این اداره کل پس از تشکیل کمیته استانی و اخذ تفویض اختیار وظایف شورای برنامه ریزی استان به کمیته، با برگزاری ۴۵ مورد جلسه و انجام سایر اقدامات مرتبط، اقدام به پذیرش و تصویب ۳۱۸۸ مورد طرح در کمیته استانی تسهیلات درخواستی به مبلغ ۴۳۳۱۰ میلیارد ریال، با ایجاد فرصت شغلی ۹۷۰۸ نفر در بخش های مختلف اقتصادی کرده و در نهایت موفق به جذب و پرداخت ۱۲۰۹ مورد تسهیلات به مبلغ ۸۹۱۶ میلیارد ریال با اشتغال حدودا ۵۰۰۰ نفر ، از سهم اعتبار ابلاغی از منابع تبصره مذکور به مبلغ ۸۵۹۳ میلیارد ریال یعنی تقریبا ۱۰۴ درصد پرداخت شده و ۲۰ درصد در مرحله پرداخت است و جزو استان های برتر کشور در خصوص پرداخت تسهیلات از این محل در سال جاری شده است .

یعقوب نژاد محمد افزود: همزمان با راه اندازی درگاه ملّی مجوزهای کسب و کار به دستور مقام عالی وزارت ، این اداره کل نیز ضمن ارسال مصوبات هیات مقررات زدایی در خصوص عناوین مجوزهای مربوط به هر دستگاه ، اتصال دستگاه های استانی صادر و استعلام کننده مجوزها را از طریق برگزاری جلسات حضوری مورد تاکید ، رصد و پایش قرار داده است و در حال حاضر ، صدور اکثر مجوزهای تعریف شده در استان از همین درگاه ملّی انجام می پذیرد که تا کنون در این استان ۸۳۷۳ مورد درخواست از طریق درگاه ملّی ثبت شده است که از این تعداد ۲۵۸۷ مورد مجوز صادر شده است .