رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بخشودگی مالیاتی مودیان حقیقی استان سیستان و بلوچستان در حکمی اجرای ماده 191 قانون مالیات های مستقیم را تا سقف 100 درصد تا پایان سال جاری به مدیرکل امور مالیاتی این استان تفویض کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ در راستای سفر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به استان سیستان و بلوچستان داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور در نامه ای به سید حامد حیدری مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: با توجه به سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان سیستان و بلوچستان و در جهت تکریم و حمایت از مودیان اشخاص حقیقی آن استان، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های غیر مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تا سقف ۱۰۰درصد تا پایان سال ۱۴۰۱ به اداره کل مالیات استان سیستان و بلوچستان تفویض کرد.

در این نامه تاکید شده است: گزارش میزان،بخشودگی جرائم در اجرای این تفویض اختیار را به تفکیک هر یک از شهرستان ها و در پایان هر ماه به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی گزارش کنند.

گفتنی است؛ وزیر اقتصاد در سفر به استان سیستان و بلوچستان گفت: وزارت اقتصاد درباره جرایم، دیرکردها و … اختیار دارد و از این اختیار استفاده می کنیم و تمام جرایم و دیرکردهای مالیاتی استان سیستان و بلوچستان را بخشوده اعلام می کنیم.